Missie

Gezien de wereldwijde explosief toenemende vraag naar energie, wordt het steeds belangrijker op een efficiënte en effectieve wijze om te gaan met de steeds schaarser wordende energiebronnen.

Inmiddels is het bewustzijn om energie niet als vanzelfsprekende en onuitputtelijke bron te beschouwen bij steeds meer mensen aanwezig.

Econe heeft zich ten doel gesteld hier met concrete oplossingen aan bij te dragen.

Visie

Econe staat voor een totaalconcept dat organisaties concreet begeleidt naar energiezuinige verlichting.

Econe is hiermee een boegbeeld dat een voorbeeldfunctie vervult richting bedrijfsleven en (semi)overheid.

In ons gedachtengoed combineren we principes van "Innovaties in Duurzaamheid", "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" en "Cradle-to-Cradle" met economische optimalisatie.